Arkusze i testy

Arkusze, testy i monitoringi są skutecznym narzędziem wykorzystywanym do współpracy psychoterapeutycznej i dietetycznej. Wyniki testów są udostępniane i dokładnie omawiane z pacjentem na sesjach terapeutycznych. Arkusze nie wymagają podawania danych osobowych, ich treść jest wykorzystywana tylko do procesów terapeutycznych za zgodą pacjenta i terapeuty. Każda osoba zapisana na pierwszą wizyte proszona jest o wypełnienie ogólnego arkusza psychodietetycznego i preferencji żywieniowych i przesłanie go najpóźniej na dzień przed planowaną wizytą na adres mailowy:

psychodietetyk@onet.pl

Test dietetyczny - pobierz plik

Preferencje żywieniowe – pobierz plik

Monitoring terapeutyczny - pobierz plik