Na czym polegają sesje psychoterapeutyczne?

Spotkania te przede wszystkim skupiają się na pracy w obszarze emocji, myśli i zachowań osoby, która boryka się z jakąś trudnością życiową. Moga to być zaburzenia odżywiania, depresja, niechciane natrętne myśl lub po prostu trudna sytuacja z którą pacjent sobie nie radzi. Część pacjentów sprawnie przechodzi przez proces terapii, jednak niektórzy wymagają bardziej złożonego podejścia. Przejadanie się, głodzenie, nawracające negatywne myślenie, głebokie poczucie smutku i bezradności,nieadekwatna impulsywność mogą być objawami głebszych nieuświadomionych konfliktów wewnętrznych, które trzeba przepracować, aby wrócić do równowagi psychicznej. Często pacjenci nie wiedzą, że ich  zachowania mają związek z niezaspokojonymi pragnieniami z dzieciństwa, problemami w systemie rodzinnym lub obecnymi potrzebami, ktore ignorują. Aby udzielić właściwej pomocy należy sięgnąć do źródła problemu zamiast walczyć z objawem jakim jest na przykład usilne zmuszanie się do bycia szcześliwym, albo szczupłym. To trochę tak jak z bolącym zębem. Można wziąć tabletkę przeciwbólową i udawać, że wszystko jest w porządku, bo ząb nas nie boli. Jednak wiemy, że leczenie objawów nie przyniesie długofalowych rezultatów. Czasami trzeba zęba rozwiercić (choć czasem to bolesne), znaleźć przyczynę bólu, wyleczyć go i dopiero wtedy poczujemy prawdziwą ulgę. W tym wypadku pomaga terapia integratywna systemowa oraz behawioralno – poznawcza, którą praktykuje.

Jak wyglądają praca w nurcie integratywnym i behawioralno – poznawczym?

Bazą teoretyczną podejścia poznawczo-behawioralnego jest poznawczy model powstawania zaburzeń psychicznych. Polega on na tym, że człowiek tworzy własną rzeczywistość, nadając znaczenie bodźcom napływającym z otoczenia. A więc każdy z nas we własny sposób postrzega i rozumie to, co się dzieje w jego życiu. Istotą psychoterapii jest docieranie do ukrytych i jawnych znaczeń, które są źródłem negatywnych przeżyć i zachowań u danej osoby. Bardzo często te interpretacje są zniekształcone lub przesadzone.  W trakcie terapii modyfikujemy sposób myślenia pacjenta w taki sposób aby mogła zajść pozytywna zmiana emocjonalna i oczywiście  zmiana zachowań, nawyków.

W terapii wykorzystujemy wiele technik, które pozwalają pacjentowi osiągnać zamierzone rezultaty. Należą do nich: analiza trudnych sytuacji, odkrywanie myśli automatycznych oraz negatywnych przekonań, które leżą bardzo głęboko zakorzenione w psychice i kierują w sposób nieświadomy zachowaniami pacjenta. W trakcie procesu uczy się pacjenta rozpoznawać własne zniekształcone postrzeganie sytuacji oraz je nazywać. Ważnymi elementami sesji są eksperymenty behawioralne.  Wykorzystuje się w nich zależność między myśleniem, emocjami, a zachowaniami. Dzieki eksperymentowaniu pacjet testuje prawdziwości własnych przekonań poprzez nowe doświadczenia.

Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana tu i teraz. Nie oznacza to, że nie siegamy do przeszłości. Czasami wspomnienia pacjenta są na tyle traumatyczne, że należy sięgnąć również do tego rozdziału. Czas trwania terapii ustalany jest wspólnie z terapeutą i zależy od ilości problemów z jakimi boryka się pacjent oraz od zaangażowania pacjenta, gdyż w podczas procesu osoba otrzymuje liczne zadania domowe. Od nich w dużej mierze zależy powodzenie terapii.

Nurt integratywno systemowy łączy ze sobą rożne prądy psychoterapeutyczne takie jak Gestalt, terapię systemową, behawioralno-poznawczą, psychoanalityczną, eriksonowską, pracę z ciałem, hipnozę. Taki model prowadzenia pracy pozwala uszyć terapię na potrzeby każdego pacjenta. Jest to istotne, ponieważ niektóre zaburzenia wymagają głebszej analizy i wielu podejść, aby leczenie okazało się skuteczne.

Jak wyglądają takie sesje ?

Jedna sesja trwa około 50 min i ma charakter ukierunkowanej rozmowy w trakcie której, pacjent odpowiada na pytania zadane przez specjaliste, rozwiązuje zadania na tablicy i wykonuje ćwiczenia pomagające przeanalizować trudności z jakimi boryka. Pacjent otrzymuje również zadania domowe z które są omawiane na następnym spotkaniu. 

Kto może uczestniczyć w sesjach ?

Terapia behawioralno – poznawcza i integratywna systemowa docelowo zajmuje się trudnościami życiowymi, zaburzeniami psychicznymi. Na spotaknie wspierające może przybyć każdy, kto chce dokonać zmian na lepsze w swoim życiu. Zmiany mogą dotyczyć zdrowego odżywiania, kariery zawodowej czy relacji między ludzkich. Terapia daje konkretne narzędzia dzięki, którym również zdrowa psychicznie osoba może sobie pomóc w trudnych sytuacja życiowych wywołujących nieprzyjemnie emocje.